De maritima näringarna samlades under Almedalsveckan i Visby på den Maritima Mötesplatsen i Gotlandsbolagets trädgård. Skärgårdsredarna var medarrangör vid fem lunchseminarier och ett kvällsmingel.

Mer sjöfart är en nyckelfaktor för ett hållbart transportsystem. Det finns en stor potential för jobb och tillväxt inom den svenska maritima basnäringen. Samhällsnytta, blå tillväxt, hållbara transporter, maritim turism, smarta fartyg och varuförsörjning var några viktiga frågor på årets Maritima Mötesplats under Almedalsveckan i Visby.

Under rubriken Kan vattenvägen utveckla besöksnäringen? diskuterades sjövägens betydelse för turismen. Deltog gjorde Helena Lindahl, (C) riksdagsledamot Näringsutskottet, Anna-Caren Sätherberg, (S) riksdagsledamot Näringsutskottet, Jari Virtanen, ordf Passagerarrederiernas förening, Johan Röstin, vd CMP Copenhagen Malmö Port,
Bertil Pevantus, VD Styrsöbolaget samt Anders Olsson från Kustevent i Strömstad

Bildspel från Maritima Mötesplatsen 2016 finns här: https://youtu.be/Gh9CgdGJLU0