Till slut accepterade både arbetsgivare och fack medlarnas slutliga hemställan i skärgårdskonflikten.

Strejken som har pågått sedan den 12 april har i första hand drabbat tredje man. De som bor i skärgården och de som driver näringsverksamhet i skärgården har drabbats hårt av den långvariga strejken.

– Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal på 2,2 % i nivå med industrin så att strejken får ett slut och trafiken åter kan börja gå i skärgården. I slutändan handlade det om att ta ansvar för alla dem som är beroende av skärgårdstrafiken i sin vardag, säger Patrik Eidfelt.