Vilket blir Årets Skärgårdsrederi 2016?

Skärgårdsredarnas har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi.
Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden under det gångna verksamhetsåret. Nyckelord är affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar. Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som en kort enskild insats. 
Priset består av 10 000:- i inköp från någon av föreningens avtalsleverantörer.
Juryn utgörs av föreningens styrelse och nomineringar kan göras av såväl medlemmar som utomstående före den 1 februari till info@skargardsredarna.se .

2015 Års Skärgårdsrederi blev Green City Ferries.