Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har idag beslutat att uppdra till tre leverantörer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1, samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.

I uppdraget ingår att driva och förvalta landstingets (Waxholmsbolagets) egna fartyg men även att tillhandahålla eget tonnage eller att anlita underleverantörer.
Leverantören får ersättning utifrån utförd trafik och målet är att öka antalet resande i skärgården, att behålla en hög kundnöjdhet samt effektivisera verksamheten.
Följande tre leverantörerer har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden för Trafiknämnden:
Blidösundsbolaget AB inom område norr- och innerskärgården,
TRSM Group 1 inom område norra och södra mellanskärgården
Utö Rederi AB inom område södra samt sydöstra skärgården