I budgetpropositionen för 2016 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet föreslår regeringen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik har konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa.
Läs mer här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/regeringen-foreslar-ett-svenskt-tonnageskattesystem/