För åttonde året medverkar vi och sprider budskap under Almedalsveckan.

Den Maritima Mötesplatsen är öppen måndag – onsdag, 29 juni – 1 juli och seminarier och traditionsenliga maritima mingel arrangeras  i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby.
Som vanligt arrangerar Sjöfartsforum tillsammans med flera branschorganisationer och föreningsmedlemmar 12 gemensamma seminarier som ska spegla sjöfartens möjligheter, roll, behov och verksamheter på ett allsidigt sätt. Vi som i år arbetar tillsammans är Sjöfartsforum, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Svenskt Marintekniskt Forum, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Energigas Sverige, Sveriges Skeppsmäklareförening och Skärgårdsredarna. På agendan står forskning och innovation, isbrytning, kalkylmodeller och avgiftsstrukturer, inlandssjöfart, skärgårdsturism, maritim industriutveckling, strategi för vattenvägen m fl ämnen.
Skärgårdsredarna lyfter särskilt två ämnen: 
Den 30 juni: Turismen, vår nya stora exportnäring; vilken roll spelar sjöfarten?
Den 1 juli: Kan nya regler ge skärgårdstrafiken flyt?