Regeringen föreslår att kollektivtrafikresenärernas rättigheter stärks. Det innebär bland annat att resenärernas rätt till information om förseningar utökas och att en lagstadgad rätt till ersättning vid förseningar införs.

Den nya lagen ska vara trafikslagsövergripande och gälla vid resor med tåg, tunnelbana, spårvagn och buss.
– För resenärerna i kollektivtrafiken är det viktigt med förutsebara och rättvisa regler för ersättning vid förseningar. Man ska inte bara vara hänvisad till de resegarantier som olika trafikbolag ensidigt bestämmer, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
– Det är också viktigt att resenärerna får samma rättigheter över hela landet. Det ska kvitta om man reser i Norrbotten eller Blekinge när det gäller rätten till ersättning vid förseningar, säger Morgan Johansson, enligt ett pressmeddelande från Regeringen.  
Båttrafiken nämns inte i pressmeddelandet.