Öckerö Maritime Center (ÖMC) är en ideell förening som sedan 1997 bedriver utbildning inom området sjösäkerhet för folk som arbetar inom sjöfartsområdet – professionellt som ideellt.

Verksamheten som idag bedrivs på Öckerö på Västkusten är ett modernt utbildningscenter med egna moderna utbildningslokaler, konferensanläggning samt kurshotell. Verksamheten har utvecklats på ett mycket positivt sätt och ÖMC har under det senaste året inlett ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfart och Sjösäkerhetssällskapet SSRS för att skapa ett internationellt forskningscenter inom området massräddning på Öckerö. Nu etablerar man sig även på Ostkusten på Rindö i Vaxholms kommun. Där har man fått tillgång till moderna utbildningslokaler. ÖMC har också etablerat ett modernt övningsbrandfällt liksom en övningskaj i direkt anslutning till Rindö hamn. Anläggningen som nu står färdig kommer att invigas den 8 maj kl. 14.00 då både inbjudna gäster liksom allmänheten får möjlighet att komma och titta på ÖMC:s senaste satsning för att öka säkerheten till sjöss.