Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas.
Stöd kan ges till arbeten som har en kulturhistorisk inriktning och görs på sådant sätt att det tydliggör fartygets historiska värde. Senast den 15 mars måste ansökan postas till Statens maritima museer, Box 27131, 102 52 Stockholm.
Mer information om bidraget och ansökningsblanketter finns på www.sjohistoriska.se/Kusten-runt/Fartyg–batar/Bidrag-till-historiska-fartyg/.
Är det något du undrar över kontakta Claes Wollentz på Sjöhistoriska museet telefon 0455-359 358 eller e-post claes.wollentz@maritima.se.