Från mitten av december blir det även i Sverige möjligt att bygga och utrusta fartyg för så kallad inlandssjöfart.  I ett första skede kommer inlandssjöfart att vara möjlig på Göta älv, Vänern och Mälaren.
EU har sedan ett antal år gemensamma regler för inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar som gemensamt kallas inre vattenvägar. Sverige har tidigare valt att inte tillämpa reglerna men efter att sjöfartsnäringen visat intresse för inlandssjöfart kommer det även i Sverige bli möjlighet att bygga och utrusta fartyg enligt de regler som gäller för Kontinentaleuropas inre vattenvägar.
Fartyg som byggs och utrustas för inlandssjöfart tillåts bara trafikera vattenområde som har definierats som inre vattenvägar. Det kommer i Sverige vara valfritt att använda fartyg i inlandssjöfart på dessa vattenområden. Alternativt kan man fortfarande använda fartyg som uppfyller de regler som i dag gäller för det aktuella vattenområdet.
I ett första skede kommer inlandssjöfart vara möjlig på Göta älv, Vänern och Mälaren. Det pågår en utredning på Transportstyrelsen som kan resultera i att ytterligare vattenområden blir aktuella.
De lagändringar som varit nödvändiga för att möjliggöra inlandssjöfart i Sverige har nu genomförts och arbetet med nödvändiga föreskrifter är nu färdigt. Föreskrifterna har också notifierats inom EU och eftersom varken någon enskild EU-medlemsstat eller EU Kommissionen haft några synpunkter på dem kan de nu publiceras. De nya föreskrifterna som rör fartygskonstruktion och utrustning träder i kraft den 16 december.
Utöver de nya föreskrifter som reglerar hur fartyg i inlandssjöfart ska byggas och utrustas ska ett flertal av de befintliga föreskrifterna tillämpas för inlandssjöfarten, till exempel gällande bemanning och sjötrafikregler.