I budgetpropositionen för 2015 stärker regeringen småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader. – Sjuklöneansvaret kan vara betungande för små företag. Därför underlättar vi nu för de mindre företagen genom att vi inför ett skydd som faller ut automatiskt, säger Mikael Damberg.
Regeringens förslag innebär att ersättningen för företagens sjuklönekostnader differentieras. Företagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor och ersättningen träder in tidigare för företag med lägre lönesummor. Därmed gynnas framförallt småföretag.
Trots att de små företagen i genomsnitt har lägre sjukfrånvaro har de större behov av ett skydd då de ofta har sämre förutsättningar för att klara oförutsedda sjuklönekostnader. Regeringen vill också göra det enklare för företagen och automatiserar därför skyddet mot höga sjuklönekostnader. Det gör att företagen slipper komplicerade ansökningsförfaranden.
– De små och medelstora företagen står för fyra av fem nya jobb i Sverige. Därför vill vi nu underlätta för de mindre företagen genom att införa ett skydd som faller ut automatiskt, säger Mikael Damberg.
Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga högkostnadsskyddet.
Kontakt Ann Wolgers, Pressekreterare hos Mikael Damberg, 072-543 87 07