Skärgårdsredarna medverkade vid kollektivtrafikdagen i Stockholm den 6 maj.

Gustaf Myrsten representerade föreningen och framförde bland annat vikten av ett enklare och bättre anpassat regelverk samt tillsyn för branschen. 
När det gäller satsningar på ökad kollektivtrafik till sjöss är det väsentligt
*  att trafikslaget finns med i ett tidigt skede vid infrastrukturplaneringar  (kajer, omstigningsplatser, vänthallar osv)
*  att man får samma förutsättningar som landburen kollektivtrafik (t ex samma taxesystem, subventioner osv)
*  med ökad forskning/innovation för utveckling av hållbara fartyg  (skrov, framdrivning, energikälla osv)