Efter fem månaders förhandlande har Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen enats om ett nytt kollektivavtal för sjöbefälen inom skärgårdstrafiken.

Det nya avtalet innebär att lönerna för 2014 höjs enligt det nuvarande systemet med tarifflöner medan det för 2015 bildas en pott för individuell fördelning. 
Almega Tjänsteföretagen har tillsammans med Sjöbefälsföreningen under lång tid både i arbetsgrupper och i direkta förhandlingar diskuterat hur lönesystemet ska kunna utvecklas. Det nya avtalet innebär nu att lönesättningen för 2015 kommer att ske enligt den modell som gäller för såväl tjänstemän som chefer inom den övriga arbetsmarknaden.
I nivå ansluter sig avtalet för perioden 2013 till och med 2015 till samma nivå som det så kallade industrimärket.
– Nu startar det viktiga och långsiktiga arbetet för parterna att implementera det nya avtalet så att det verkligen blir en tillgång för såväl medarbetare som företag, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör vid Almega Tjänsteföretagen.