Ni vet väl att ni kan lämna synpunkter eller rapportera in klagomål på myndigheten på ett enkelt sätt genom ”Förslagslådan”?

Det kan t ex vara att förrättningsbokningen inte har fungerat eller att ni inte får svar på en fråga. 
Skriv en enkel beskrivning av vad som hänt. Gärna i en bifogad fil så att ni har kvar en dokumentation själva.
Det går att vara anonym men det är alltid bättre att tala om vem man är så att man kan få återkoppling.
Länken finns på vår hemsida under Medlemsinformation/Regler/Transportstyrelsens Förslagslåda. Den kommer här också:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-oss/Stall-fragor-lamna-synpunkter-eller-information/Sjofart/