Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Gunnar Samuelsson att medla mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen/Ledarna i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Skärgårdstrafik. Inget konfliktvarsel har lagts utan medlingen sker på parternas gemensamma begäran.Jan Sjölin har tidigare bland annat varit avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet. Gunnar Samuelsson har ett förflutet som chef för Förlikningsmannaexpeditionen på 1980-talet och har varit administrativ chef och chefsjurist inom landsting och Svenska kyrkan.