Trafikverket Färjerederiet har tecknat avtal med finska Finferries om köp av ett fartyg som ska användas för trafik på Holmöleden.

Fartyget är på varv i Lysekil för genomgång och kommer att trafikera leden från och med sommaren 2014. Fartyget har tidigare gått i reguljär trafik bland annat i Åbo skärgård. Det tar 160 passagerare i två passagerarsalonger och 8 personbilar på bildäck. Det är 33 meter långt och knappt 7 meter brett och är därmed större än färjan Helena Elisabeth som i dag trafikerar Holmöleden. Det är certifierat för sjötrafik i D-område (dvs sjöfart utanför skärgårdsområdet) och är även isförstärkt i enlighet med reglerna för isklass 1A. I och med inköpet kan Färjerederiet presentera en lösning för behoven av en förbättrad sjöförbindelse, som diskuterats i många år. I samband med övertagandet byter fartyget namn från Jurmo II till Capella.– Det nya fartyget mångdubblar den möjliga lasten av personbilar och uppdelningen på två passagerarutrymmen innebär att vi också kan erbjuda en avdelning för allergiker. Vi är mycket glada över att få överta ett fartyg som är klippt och skuret för behoven på Holmöleden, säger Färjerederiets chef Anders Werner. – Det nordiska sjöfartssamarbetet stärks när vi kan överföra fartyg i trafik där de passar bäst, även över gränserna säger Mats Rosin, vd för Finferries.