I 155 år har Underrättelser för sjöfarande försett handelssjöfarten, fritidsseglare och alla andra som rör sig på sjön med aktuell information. Nu upphör pappersutgåvan av Ufs och istället förbättras servicen på webben.
Underrättelser för sjöfarande, Ufs, innehåller bland annat rättelser av sjökort, öppningstider för broar och kanaler, sjöfynd och andra uppgifter om förändringar och förhållanden till sjöss. Kongliga Sjökarteverket gav ut den första versionen av Ufs redan 1858, men tiden har sprungit ifrån pappersversionen och från den 1 januari 2014 upphör utgivningen av pappersutgåvan.
– Vi satsar istället på att förbättra servicen på www.sjofartsverket.se/ufs. Ufs-notiserna ska bli tydligare, sökfunktionerna ska utvecklas och att det ska bli möjligt att skapa sin egen profil. På sikt kommer det även att gå att prenumerera på nya notiser från valt geografiskt område eller valda sjökort, säger Svante Håkansson, nautisk redaktör på Sjöfartsverket.
Nya Ufs-notiser publiceras i stort sett dagligen på Sjöfartsverkets webbplats. Notiserna samlas i PDF-dokument, som framöver kommer att publiceras varje vecka oberoende av helgdagar.
– PDF:erna kommer att publiceras i en svensk och en engelsk version istället för en gemensam som tidigare. Dessutom ändras storleken på PDF-formatet från A5 till A4, vilket ger större och tydligare sjökortsbilder, säger Svante Håkansson, nautisk redaktör på Sjöfartsverket.