Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko tackade den 11 november ja till medlarnas nya bud i skärgårdskonflikten. Det innebär att stridsåtgärderna dras tillbaka, strejken avslutas och verksamheten återupptas omgående.
– Nu har vi möjlighet att i lugn och ro diskutera hur vi ska modernisera avtalet.  Det är viktiga förändringar och vi måste tillsammans leverera en förnyelse, annars har vi samma situation om två år igen, säger Stefan Koskinen.
Det nya avtalet löper över 36 månader där det sista året är uppsägningsbart. Stridsfrågan om tarifflönesystemet som inte tar hänsyn till individuella prestationer i lönesättningen kvarstår dock. Frågan om hur kollektivavtalet ska moderniseras och hur löneavtalet utvecklas ska nu lösas i en partsgemensam arbetsgrupp.
– Vi är övertygade om att Seko har förstått hur viktig avtalets modernisering är för skärgårdsrederierna. Det handlar om konkurrenskraft och framtid. Båtar som kör nöjeskryssningar kan inte långsiktigt leva med sämre villkor än restauranger i land. Annars kommer ett antal skärgårdsrederier att obönhörligen att lida sotdöden, säger Stefan Koskinen förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.
I och med att konfliktåtgärder bröt ut kommer inga retroaktiva löneökningar att betalas ut. Det innebär att den nya lönen börjar gälla från och med dagens datum.
– I och med att vi fick en arbetsgrupp med ett mycket tydligare uppdrag och slipper betala retroaktiva lönehöjningar hamnar kostnaden för avtalet på en förvisso hög men ändå acceptabel nivå, säger Stefan Koskinen