Sjöhistoriska museet förvaltar isbrytaren Sant Erik, fyrskeppet Nr 25 Finngrundet och räddningskryssaren Bernhard Ingelsson. De har sin hemmahamn vid Galärvarvet i Stockholm. K-märka fartyg, eller fartyg som kan anses vara av intresse för allmänheten, erbjuds att gästa museifartygspiren för kortare uppehåll. Under 2012 hade museifartygen nästan 40 000 besökare. Förutom elkostnad tar museet inte ut någon kajavgift mot att man under en begränsad tid håller ”öppet skepp”.  Bokning av kajplats måste ske minst två veckor i förväg på telefon 08-5195 4938, Fredrik Blomqvist.