Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Det menar Miljöpartiet som nu föreslår att kollektivtrafiken ska bygga på enbart en zon med enhetlig taxa och med enhetligt biljettsystem, på både land och vatten. Förslaget läggs i en motion till Stockholms Landstingsfullmäktige imorgon tisdag den 19 februari. Ett och samma kort samt ett och samma pris för dels periodkort inom SL Access, dels för samtliga biljetter för enkelresor bör enligt Miljöpartiet  gälla för alla som reser, oavsett det är på på land eller vatten. Landstinget föreslås därför fullt ut tillföra Trafikförvaltningen medel för att all båttrafik i Waxholmsbolagets regi ska ingå i SL-taxan