Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg. Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning.
Information om stödet och en särskild ansökningshandling finns att hämta på Sjöhistoriska museets eller Statens maritima museers webbplats: www.sjohistoriska.se eller www.maritima.se  .
Ansökningar tas emot från och med 15 januari till och med 15 mars.