Nu inleder Waxholmsbolaget upphandling av skärgårdstrafiken i Stockholms län. Målsättningen är en långsiktig trafiklösning för skärgårdens alla behov, enligt WÅAB. Stockholms läns landstings trafiknämnd beslöt den 22 maj 2012 att uppdra åt Waxholmsbolaget att upphandla kollektivtrafiken till sjöss.
Upphandlingarna, som nu inleds, består av fyra geografiska områden: mellersta skärgården, norra skärgården, södra skärgården samt hamntrafiken (Djurgårdsfärjorna). Målsättningen är att stora nationella och internationella rederier såväl som lokala rederier ska motiveras att lämna anbud.
I uppdraget ingår att utveckla trafiken för samtliga resenärer; bofasta, fritidsboende och tillfälliga besökare och att bidra till förbättrade förutsättningar för näringsidkare att verka i skärgården. Upphandlingarna ställer också höga krav på miljöarbetet och på att utveckla planering och samordning av trafiken.
– Hela länet ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. En väl utbyggd och samordnad kollektivtrafik till sjöss är oumbärlig för att boende ska kunna pendla året om och för företagare att utveckla sina verksamheter. Dessutom ska trafiken ge bästa möjliga förutsättningar för fritidsboende och besökare att ta sig ut i vår vackra skärgård, säger Anders Lindström, förvaltningschef för trafiknämndens förvaltning och vd för Waxholmsbolaget.
Utvärderingen av inkomna anbud kommer att baseras på kvalitetskriterier och erbjudet pris. Avtalstiden kommer att vara 10 till 15 år, utom för hamntrafiken, där avtalstiden är 4 till 8 år.
Trafikstart sker under våren 2014.
Läs mer om upphandlingarna på Waxholmsbolagets webbsida, www.waxholmsbolaget.se