Under 2012 har Strömma infört en landsbaserad organisation med en gemensam ledning för buss och båt i både Köpenhamn och Helsingfors. Nu lanseras samma organisationsform för Sverige genom att slå samman affärområdena Båt & Destination med Strömma Buss. Ansvarig för nya Strömma Sverige blir Peter Henricson som idag är ansvarig för Strömma Båt & Destination.