Sjöfartsverkets mest kända isbrytare är på väg till Svalbard med den dansk-svenska forskningsexpeditionen LOMROG III Arktisexpeditionen är ett samarbete mellan den danska forskningsinstitutionen Geus, Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Forskningsinstitutionerna har inrett sina laboratorier i 20-fots containers ombord på Sjöfartsverkets isbrytare och kommer främst att arbeta med att samla in uppgifter om kontinentalsockeln. Med hjälp av Odens avancerade flerstråliga 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten ska forskarna samla information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. Tre svenska forskargrupper kommer att arbeta ombord på Oden med forskningsprojekt inom paleoceanografi och marinekologi. Kajsa Tönnesson från Göteborgs universitet, som även var med på Odens Arktisexpedition 2009, ska studera vilken funktion djurplankton har i födoväven i de fria vattenmassorna och vilken roll djurplankton spelar för de frivattenlevande organismsamhällenas struktur.
– Oden är en fantastiskt bra plattform för polarforskning. Besättningen är hjälpsam och det är lätt att jobba ombord, säger Kajsa Tönnesson.
Oden byggdes 1988 och är den enda svenska isbrytaren med arktisk isklass. Fartyget har fungerat som basfartyg för internationella forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.
Expeditionen pågår 31 juli–14 september och är en del av det svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC 2012.