Riksdagen har idag beslutat att redare är skyldiga att ha en ansvarsförsäkring. Riksdagsbeslutet:
Redare för större fartyg ska vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Rätten till ersättning för den som lider skada vid en olycka till sjöss kan då i högre utsträckning garanteras. Försäkringsskyldigheten ska gälla för svenska fartyg samt för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats eller som används för någon annan verksamhet än transport på svenskt sjöterritorium. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Skärgårdsredarna har sedan längre krav på att medlemmar ska ha ansvarsförsäkring och en s.k. P&I försäkring finns i medlemsförsäkringen.