Den 21 mars hölls Sjöfartsforums stämma i Göteborg. Enligt valberedningens förslag omvaldes Klas Brännström, Chalmers, till ordförande på ett år. Claes Berglund, Stena AB, nyinvaldes på två år och Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Logistics och David Bromander, Sirius Chatering, fyllnadsinvaldes på ett år. Övriga styrelseledamöter i tur att avgå omvaldes på två år.
I sin helhet består styrelsen år 2012 av följande medlemmar:
Klas Brännström, Chalmers (ordförande), Leena Tegevi, Skärgårdsredarna, (vice ordförande), Susanne Abrahamsson, SSPA Sweden AB, Claes Berglund, Stena AB, Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening, David Bromander, Sirius Chartering, Mikael Castanius, Sveriges Hamnar, Erik Froste, Södertälje Hamn AB, Lars Green, Green Consulting AB, Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Kenny Reinhold, SEKO, Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park AB, Per A Sjöberger, Sveriges Redareförening och  Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum.