En av Sveriges största kollektivtrafikaktörer försvinner från scenen. Bakgrunden till försäljningen av Veolia Transport är moderbolaget Veolia Environments finansiella problem. Genom försäljningen hoppas moderbolaget kunna beta av sin enorma skuld som i svenska kronor är i storleksordningen 135 miljarder. Veolia Transport redovisar enligt uppgift en vinst om 52,3 miljarder kronor förra året – hur mycket en försäljning kan inbringa är oklart men ägarna är säkra på att affären skulle inbringa kapital nog att lösa skuldkrisen. Samtidigt innebär det också att kollektivtrafikeran upphör för Veolia Environment, bort försvinner all buss-, tåg- och färjetrafik.