Sedan den 1 oktober 2011 är Bertil Karlsson VD för Styrsöbolaget, ett bolag inom Veolia Transport Sverige AB. Bertil Karlsson har sedan den 1 november 2010 varit tillförordnad VD för Styrsöbolaget, då han efterträdde Helena Leufstadius. Styrelsen för Styrsöbolaget beslutade den 22 september att Bertil Karlsson nu intar rollen som VD permanent.
Bertil Karlsson har en gedigen erfarenhet inom Styrsöbolaget, där han har varit anställd från 1998. Sedan Bertil Karlsson anställdes i Styrsöbolaget har han haft flera olika ansvarsområden och befattningar. Han har bland annat varit befälhavare, teknisk chef samt projektansvarig för Styrsöbolagets snabbgående katamaraner.
– Bertil Karlsson har under sin tid som tillförordnad VD för bolaget visat att han besitter de egenskaper och kompetenser som krävs för att driva verksamheten inom Styrsöbolaget framåt på ett framgångsrikt sätt. Att Bertil nu går in i rollen som VD för Styrsöbolaget permanent är därför ett naturligt steg som borgar för en fortsatt positiv utveckling inom bolaget, säger Tomas Wallin, VD för Veolia Transport.
– En väl fungerande kollektivtrafik och godstrafik i Göteborgs skärgård är en viktig förutsättning för en levande skärgård. Jag och mina medarbetare inom Styrsöbolaget har ett viktigt uppdrag att säkerställa att våra kunder får en bra service. Jag är glad över att ha styrelsens förtroende att driva och utveckla verksamheten vidare i rollen som VD, säger Bertil Karlsson.