Sveriges Fartygsbefälsförenings och Sjöbefälsförbundets respektive extrakongresser beslöt under tisdagen att slå samman de båda förbunden till en gemensam organisation, med namnet Sjöbefälsföreningen. I ett gemensamt uttalande säger Örjan Liljeroth, ordförande i Sjöbefälsförbundet och Jörgen Lorén, ordförande i Sveriges Fartygsbefälsförening:
– Äntligen efter flera års förhandlingar för ett nytt förbund har vi lyckats, och vi ser att vi i både ett nationellt och internationellt perspektiv stärker vår röst i alla de forum som beslutar om befälens villkor.
Sjöbefälsföreningen kommer att organisera cirka 7 000 intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och börja verka redan från den 1 oktober i år