Ytterligare ett av föreningens regelförenklingsförslag genomförs.
Från den 1 maj behövs inte längre läkarintyg för intendenturpersonal som inte ingår i säkerhetsorganisationen eller säkerhetsbesättningen i inre fart.
Regeringen beslutade den 17 mars om en ändring i mönstringsförordningen vilket möjliggör detta.