Alf Norgren har utsetts till ny VD i Skärgårdsredarna. Den av årsmötet valda styrelsen har utsett Alf Norgren, som nu jobbar på Strömma Turism & Sjöfart, till ny VD i Skärgårdsredarna.
Styrelsen meddelar att man är mycket nöjda med att få en så kunnig och insatt person som Alf Norgren till VD.
Alf Norgren kommer att tillträda tjänsten till sommaren och efterträda VD Arne Welin som då går i pension.
Vid frågor, kontakta ordförande Henrik Börjesson, tel 0705-433 782.