kräver särbestämmelser för EU-sjöfart 2009 fick Johan Franson, tidigare sjösäkerhetsdirektör på Sjöfartsverket och ordförande i IMO:s Council, i uppdrag av Näringsdepartementet att analysera konsekvenserna av ett införande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt. Utredningen har varit försenad, bland annat på grund av EU:s omfattande regelverk, men överlämnades i januari till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Regelverket berör bland annat kravnivån på bemanningen av fartygen, vilken behörighet som krävs för att få köra fartygen och vilka tekniska krav som ska gälla för dem. Om svenska fartyg som seglar på t ex Vänern ska få segla enligt EU-regler krävs särskilda svenska säkerhetsbestämmelser enligt utredaren. Upphovet till utredningen är bland annat en begäran från landstinget i Västra Götaland som ville undersöka om inte stora godsmängder av både miljö- och trafikskäl kunde flyttas från väg och järnväg till fartyg. På kontinenten är inlandssjöfart ett viktigt komplement som man utvecklar och satsar på. Johan Franson konstaterar att EU:s regler för sjösäkerhet inte är tillämpliga på bland annat norra Vänern. Här behövs nya certifikat och fler krav på bland annat sjövärdighet, tillsyn och brandsäkerhet enligt utredaren. Det behövs också svenska särbestämmelser vad gäller vilotid för sjömän och praktiktid för befälhavare. Johan Franson drar också slutsatsen att om sjöfart ska bli ett intressant alternativ till väg och järnväg måste transportkostnaderna bli betydligt lägre. Men frågan om hur mycket lägre de måste bli överlåter utredaren på näringslivet självt att avgöra.