Vart tredje anlöp kan använda grön el. I januari tas ytterligare ett steg mot en renare sjöfart i Göteborg. Stena Line har invigt en helt ny anläggning för elanslutning av rederiets nya tysklandsfärjor. Totalt kan nu var tredje fartygsanlöp i Göteborgs hamn stänga av dieselmotorerna vid kaj och använda grön el från land.