För första gången finns nu en övergripande vision och strategi för den svenska maritima näringen. Under ett och ett halvt år har hundratalet företag och organisationer arbetat fram ett gemensamt dokument som överlämnades till infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd vid konferensen HUB-Forum i Stockholm den 16 november.
Huvudbudskapet till ministern och andra politiker är att ”det är dags att se sjöfartens och den maritima näringens möjligheter och att börja betrakta dessa verksamheter som en betydelsefull svensk basnäring”. Rapporten pekar bland annat på outnyttjade möjligheter som kan bidra till fler jobb och bättre miljö.
– För första gången någonsin har vi samlats för en övergripande kartläggning av de egna möjligheterna och enats om en övergripande vision och mål för den maritima näringen. Vi har också identifierat förutsättningarna för att nå målen, både de som näringen själv måste arbeta med och de där det krävs politiska beslut, säger Anna Risfelt Hammargren, vd för intresseföreningen Sjöfartsforum som lett arbetet med rapporten.
Strategiprocessens syfte har varit att få igång ett klustersamarbete och att arbeta fram en vision och strategi för att stärka det maritima klustrets långsiktiga utveckling i Sverige. Slutsatserna i dokumentet Vision och strategi för det maritima klustret stöds av totalt 152 företag, organisationer och institutioner varav 20 branschorganisationer, bland annat Skärgårdsredarna.
Hela rapporten finns tillgänglig på www.maritimeforum.se. Där finns också en bilaga till rapporten med mer fakta kring möjligheten för ökad närsjöfart och inrikes sjöfart.