Tisdag den 12 oktober står det klart vilka ledamöter som ska ingå i Trafikutskottet denna mandatperiod. De ordinarie ledamöterna är följande: (SD har inte utsett någon ännu)
   Anders Ygerman (s), ordförande. Född 1970, Stockholms kommun. Riksdagsledamot sedan 1996, ny i trafikutskottet, tidigare ordförande i miljö- och jordbruksutskottet (2006-2010).
   Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande. Född 1960, Värmlands län. Riksdagsledamot sedan 1998, var även vice ordförande i Trafikutskottet förra mandatperioden. Företagare.
   Förstanamn övriga partier:
   Lars Tysklind (fp). Född 1953, Västra Götalands län västra. Riksdagsledamot sedan 2002. Suppleant i trafikutskottet 2006-2007, ledamot i civilutskottet förra mandatperioden. Tandläkare.
   Anders Åkesson (c), Född 1958, Kalmar län. Riksdagsledamot sedan 2006. Ny i transportutskottet. Ledamot i kulturutskottet förra mandatperioden. Utbildningsledare.
   Annelie Enochson (kd), Född 1953, Göteborgs kommun. Riksdagsledamot sedan 2000. Ledamot i trafikutskottet förra mandatperioden. Arkitekt.
   Stina Bergström (mp). Född 1958, Värmlands län. Ny i riksdagen. Studievägledare/informatör.
   Siv Holma (v). Född 1952, Norrbottens län. Riksdagsledamot sedan 1998. Ny i Trafikutskottet, ordförande i kulturutskottet förra mandatperioden. Kamrer.
Tony Wiklander (sd).