En vecka före valet avgörs en av de mest kontroversiella frågorna under den senaste mandatperioden i Göteborg: Högsta Domstolen säger nej till en gång- och cykelbro över Göta älv. (GP) Kommunalrådet Kia Andreasson (MP) är mycket besviken medan kommunalrådet Jan Hallberg (M) är glad.
– Det var inte roligt att höra, säger Andreasson. Beskedet är tråkigt för Göteborg och det är tråkigt för göteborgarna. Andreasson säger sig inte förstå Högsta domstolens vägran att ge prövningstillstånd.
– Miljödomstolen tog endast hänsyn till gamla vattendomar och till sjöfarten. Vi har genom fastighetsnämnden påpekat att Miljöbalken medför krav på mer allsidig prövning men varken Miljööverdomstolen eller Högsta domstolen vill ta någon hänsyn till detta. Miljödomstolen ansåg att sjöfartens intressen var viktigare än att kunna cykla och gå över älven på en separat bro. Varken Miljööverdomstolen eller HD tycker att det finns skäl att ifrågasätta det beslutet.
Miljööverdomstolen konstaterade att Sjöfartsverket och Sjöfartsinspek-tionen ansåg att bron skulle hindra framkomligheten för sjöfarten i Göta älv och att dessa intressen väger tungt. Miljöverdomstolen tvivlar inte på att bron skulle bidra till en positiv utveckling av trafiken och den allmänna gatubilden i centrala Göteborg men det hjälper inte; brons negativa inverkan på sjöfartsintressena väger tyngre.
Kommunalrådet Jan Hallberg (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, har hela tiden varit motståndare till bron. Han välkomnar HD:s utslag.
– Det var verkligen ett bra beslut och nu kan vi äntligen lägga detta befängda projekt till handlingarna, säger han.
– Vi skall bygga en ny Göta älvbro och den skall givetvis också ha gång- och cykelbanor. Vi behöver fler förbindelser till Hisingen men de måste byggas på ett vettigt sätt. Vi skall också diskutera snabbfärjor över älven. Det hade varit fel att satsa en halv miljard på detta projekt.
Kia Andreasson anser också att Göteborg nu måste satsa på ökad färjetrafik över älven.
– Vi måste få snabba älvskyttlar som kan föra göteborgarna över älven, den barriär som älven utgör minimeras. Kanske bör resor med älvskyttlarna vara gratis.
En gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Lundbystrand över Göta älv har diskuterats i drygt tio år. Enligt det senaste förslaget skulle bron få en segelfri höjd på 6,5 meter, få två öppningsbara delar och kosta 450 miljoner kronor.