Sjömansfacket Seko har tillsammans med befälsfacken SFBF och SBF anmält den borgerliga regeringen till FN-organet ILO (International Labour Organisation) för brott mot ILO-konventionen. I ett pressmeddelande skriver Seko: ”Orsaken till anmälan är regeringens ändringar i sjömännens sjukersättning som beslutades om i riksdagen den 29 april 2010 och börjar gälla från 1 januari 2011. Facken menar att beslutet strider mot ILO:s konstitution. Försämringarna är dramatiska och innebär för en sjöman med en lön på 25.000 kronor per månad en försämring med upp till 8.000 kronor i månaden vid sjukskrivning” och vidare: ”Regeringens förändringar riskerar nu att leda till en massflykt av svenska sjömän till utländska rederier där sjuklönevillkoren är betydligt bättre. Vidare kommer svenska rederier få det betydligt svårare att rekrytera personal.”