Hållbarhetsföretaget Respect och Briggen Tre Kronor inleder en offensiv satsning för hållbarhet. Samarbetet bygger på att företagen gemensamt använder sitt kunnande och sina nätverk för att stimulera till hållbart agerande. Briggen Tre Kronor och Respect kommer att genomföra ett flertal kommunikationssatsningar, såsom utbildningar och seminarier. Samarbetet innebär till exempel att Briggen Tre Kronor nu kan erbjuda hållbara och klimatanpassade konferenser och möten.