Näringsdepartementet har omorganiserat. En ny Transportenhet har bildats genom en sammanslagning av de tidigare Trafik- och Infrastrukturenheterna. Hans Brändström är enhetschef med Ragnvald Paulsson som biträdande enhetschef. Per Björklund ansvarar för EU/internationella processer och Gunvor Persson för administrativ samordning. Enheten är indelad i tre grupper; Infrastruktur och finansiering med Niklas Lundin som gruppchef, Marknad och regelverk med Maria Gelin, och Styrning och uppföljning med Ulrika Rosenberg Sand som gruppchef.