En amfibiebuss, utvecklad i Nederländerna, har satts in i en försökstrafik över floden Clyde i Glasgow, Skottland. Bussen körs som vanligt på vägen, men i vattnet drivs den av en dubbel vatten-jet och kan komma upp i en fart av 8 knop. Passagerarna får en effektivare kollektivtrafik och slipper byta trafikslag. Bussen, som kostar 800 000 euro, har lånats ut av ett holländskt företag som planerar att operera fem amfibiebussar i Rotterdamområdet.