Minst tre operatörer har visat intresse för att återuppta Sundsbusslinjen mellan Helsingør och Helsingborg.

Enligt Per-Olof Jansson, vd för Helsingborgs Hamn, utreder just nu tre intressenter möjligheterna att åter öppna trafiken efter att Ace-Link lade ner linjen i början på januari. Än så länge har ingen av intressenterna gått ut offentligt med sina planer. Om linjen åter öppnar blir det sannolikt tal om en eller flera små passagerarfartyg, som tidigare Sundsbuss-enheten Sundbuss Pernille, istället för de större och dyrare färjorna som byggdes för Ace-Link i Polen.