Rikstrafiken anser att tillgängligheten till Gotland är relativt bra och att färjorna behöver minska på utsläppen, till exempel genom långsammare överfarter vid få resenärer.

I sin senaste rapport ”Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030” väger Rikstrafiken för- och nackdelar med bland annat hög turtäthet och hastigheten på Gotlandsfärjorna. Även frågan om en- och tvåhamnsalternativen tas upp i rapporten, där miljöaspekten väger tungt.
”År 2008 svarade Gotlandstrafiken för nästan 40 procent av koldioxidutsläppen inom all inrikes sjöfart”, står det och man skriver vidare att klimatmålen måste nås genom minskade utsläpp just inom Gotlandstrafiken.
Rikstrafiken anser att framtidens trafik bör bedrivas i lägre hastigheter samt att hastigheten ska variera mellan turer. Principen är att avgångar med litet resande ska gå långsamt och avgångar med stort resande ska gå fort.