På Nordens största transportkonferens, Transportforum i Linköping 13 januari, presenterade infrastrukturminister Åsa Torstensson sju punkter för en stärkt sjöfartsnäring.

För att stärka sjöfartsnäringen vill infrastrukturministern bland annat satsa på mer forskning, en ökad effektivisering vid besiktning av fartyg och färre regler för minskade kostnader.