Varje år delar Stockholms Hamnar ut priset Miljöbojen till en organisation som visat starkt engagemang i miljöfrågor och sjöfart.

I år tilldelas utmärkelsen Världsnaturfonden (WWF) för att framgångsrikt ha granskat, informerat och väckt debatt kring fartygens avfallsutsläpp och hamnarnas möjlighet att ta emot svart- och gråvatten.
– Världsnaturfonden visar styrkan i samarbetet mellan engagerade medborgare, företag och politiken. Genom att alla samarbetar kan vi nå målen och åstadkomma verkliga resultat för miljön i Östersjön, säger Ulla Hamilton (m), Stockholms miljö- och trafikborgarråd och ordförande i Stockholms Hamn AB.
Priset delades ut av Ulla Hamilton 7 december i samband med en lunch för representanter från sjöfarten ombord på Teaterskeppet i Stockholm.