Ett förslag om att minska manskapspraktiken för behörigheten fartygsbefäl klass VII-inre fart från 24 till 18 månader har nu kommit på remiss från Transportstyrelsen.

Förslaget är tänkt att träda i kraft i april 2010. Redan idag får man räkna 6 månaders styrd praktik som 12 månaders sjötid om man har handledare. Med styrd praktik kan man därmed få full manskapspraktik på 12 månader. Enligt förslaget kan också befälspraktiken för FB klass VI inre fart räknas på fartyg från 20 bto (nu 50 bto). Det innebär att det blir betydligt fler fartyg att göra praktik på och att många kommer att bli behöriga när föreskriften träder ikraft (gäller retroaktivt).