Regeringen vill införa en undre gräns för sjöfylleri Med stor sannolikhet hamnar gränsen på 0.2 promille, samma som för rattfylleri. En proposition kommer att läggas fram i november.