De illegala utsläppen i Östersjön ska vara försumbara senast 2010. Nu arrangerar Kustbevakningen en stor internationell flygoperation som ett led i arbetet med att nå regeringens mål.
Under veckan som kommer ska Östersjön intensivt övervakas med flyg. Totalt deltar sju länder i flygoperationen, som är en så kallad Super CEPCO (Co-ordinated Extended Pollution Control Operation). Basen för flygövervakningen blir Visby Flygplats.
Syftet med operationen är att spana efter oljeutsläpp från fartyg, att dokumentera eventuella miljösyndare och att kontrollera de indikationer på utsläpp som kommer från satellitbilder över området. Under operationen kommer också ett antal fartyg, såväl svenska som utländska, att finnas tillgängliga för att delta i uppföljningen. Även satellitbilder kommer att användas som ett komplement till flygspaningen.
Detta är första gången som en operation i den här omfattningen arrangeras av Sverige. Det är också första gången som Östersjön övervakas på detta intensiva sätt. Operationen bedrivs inom det så kallade HELCOM-samarbetet.
– Inom såväl Östersjöregionen som andra havsregioner finns etablerade samarbetsorgan där man samverkar både förebyggande och då det inträffar större händelser. I Östersjöområdet bedrivs detta samarbete huvudsakligen inom HELCOM (Helsinki Commision), förklarar Kustbevakningsflygets stabschef Leif Welming.
Bland annat genomförs varje år samordnade miljöoperationer med det övergripande målet att reducera antalet illegala oljeutsläpp i Östersjön. De som ertappas rapporteras och lagförs.
– Målet i sig är inte enbart att få fast en massa oljesyndare, utan att bedriva en sådan övervakning att utsläpp inte sker över huvud taget. Det politiska målet är att utsläppen ska vara försumbara år 2010, och höstens stora operation i Östersjön är ett sätt för oss att arbeta mot detta mål, säger Leif Welming.