Transportstyrelsen och Sjöfartsverket i Norrköping berörs bara marginellt, när flera olika verk slås ihop för att bilda Trafikverket. Vägverket och banverket ska slås ihop och bilda en ny myndighet: Trafikverket. Även delar av Sjöfartsverket, Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) och Transportstyrelsen kommer att uppgå i den nya myndigheten, vars huvudkontor ska placeras i Borlänge.
Detta enligt uppgifter från infrastrukturminister Åsa Torstensson (C).
-Vi vill knyta ihop all infrastruktur för att möta klimatutmaningen och de ökade behoven av att använda olika transportmedel, sade Åsa Torstensson till TT den 4 september.
Omorganisationen berör omkring 6 000 anställda. På Sjöfartsverket i Norrköping berörs fem – tio tjänster