Göteborgs hamn agerar klimatsmart och väljer att spara energi och pengar på belysning genom att installera energibesparingssystemet Light Eco för stolpbelysning.

Göteborgs hamn är certifierad enligt miljöstandard ISO 14001 och har fokus på miljöarbete inom flera områden – allt från oljeutsläpp till energieffektivisering. Som ett steg i miljöarbetet har Göteborgs Hamn tillsammans med Energisystem och Väst-El gjort en insats för att spara energi genom installation av Light Eco för stolpbelysning. Utöver installationen av Light Eco har de gamla kvicksilverlamporna bytts ut mot högeffektiva högtrycksnatriumlampor från Iwasaki med förbättrat ljus, längre bytesintervaller och minskad användning av kvicksilver som positiva bieffekter till energibesparingen.
Resultatet av installationen blev en energibesparing på 35 % och 13 751 kWh/år och en återbetalningstid för energisparutrustningen på 1,5 år. Miljöeffekterna beräknas till minskade koldioxidutsläpp på 11,3 ton/år.