Oavsiktlig utlösning av CO2 flaska En matros skulle hämta ett långskaft i färgförrådet varvid skaftet fastnade i vajern till CO2 flaskan och denna utlöstes. Orsaken till händelsen var att vajern hängde fritt cirka 30 cm inne i förrådet. Då dörren var öppen kunde matrosen snabbt ta sig ut i säkerhet men en allvarig olycka hade kunnat inträffa om han av någon anledning inte kommit ut i tid. Åtgärder som bör göras: Utlösningsvajern kan läggas in i t ex ett rör så att den inte hänger fritt, alt. flyttas flaskan till ett bättre ställe.